ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το συμβολαιογραφείο καλύπτει μεγάλο εύρος πράξεων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι παρεχόμενες υπηρεσίες:

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΘΗΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Δ.Χ – ΤΑΞΙ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και την ερώτηση σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό
* Για άμεση επικοινωνία παρακαλείστε να συμπεριλάβετε στο μήνυμα σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας.